ARMATURNA MREŽA 8X8 Q335

Armaturna meža 8×8(Q335) je građevinski materijal za armiranje betona gde su predviđena veća opterećenja kao što su prilazne staze, podne ploče stambenih objekata i masivne ploče. Armiranje se vrši tako što mrežu treba pozicionirati tako da se nalazi na polovini ukupne debljine betona. Ukoliko se rade deblje temeljne ploče treba koristiti distancere.Veličina kocki je 150mmx150mm,a dimenzije mreže 6mx2,20m.

Kategorija:

Opis

Obostrano nosive Q – mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata, a nosive su i uzdužne i poprečne žice.Hladno valjane čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se visokokvalitetna armaturna mreža. Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara koji omogućava specijalno konstruirana mašina za ovu vrstu elektrootpornog zavarivanja. Bez obzira na način manipulacije armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.Ova vrsta proizvoda se koristi kao finalni proizvod za armiranje betonskih konstrukcija.
U visokogradnji – temelji, zidovi, ploče, podovi, stupovi.. U niskogradnji – putovi, mostovi, tunelske obloge, potporni zidovi… .
Za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža koristi se rebrasti čelik promjera 5-10 mm.