CEMENT 25/1

 

Pucolanski cement CEM IV/B–W 32,5 N namijenjen je za pripremu betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske objekte nižih razreda čvrstoće. Veliku primjenu ima u gradnji obiteljskih kuća i izradi cementne stabilizacije u cestogradnji. Sadrži 45-64% portlandskog cementnog klinkera, 36-55% dodatka kalcijskog letećeg pepela i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Ova kombinacija klinkera i dodatka daje ovom cementu usporenu reakciju hidratacije, nižu toplinu hidratacije, očekivanu čvrstoću, dobru obradivost betona, lakšu ugradnju i povećanu hemijsku otpornost u odnosu na čisti portlandski cement.

Kategorija:

Opis

 

Cement je hidrauličko mineralno vezivo koje se dobija mljevenjem tzv. portland cementnog klinkera – vjštačkog kamenog materijala koji se stvara pečenjem krečnjaka i gline, temperatura pečenja je 1350-1450 °C. Engleski inžinjer Joseph Aspdin patentirao je Portland cement 1824, a nazvan je po krečnjačkoj stijeni Otoka Portland u Engleskoj zbog sličnosti boje. Pored portland cementnog klinkera, za čije se dobijanje koristi mješavina krečnjaka i gline u odnosu 3:1 (odnos masa), u cementu je redovno prisutna i manja količina gipsa (do 5%) koji se dodaje radi reguliranja vremena vezivanja cementa.