Gips profil UW 75/3000

Kategorija:

Opis

Hladno oblikovani profili od čeličnog lima s U presjekom prema EN 14195, prije svega za primjenu kao rubni profili za zidove i slobodno nosive stropove.